Witold Ortlieb BLOG

into the world

moja podróż dookoła świata

tel

+49 (0) 241 98 012 00

Ubezpieczenia

Oferujemy takze polisy ubespieczeniowe oraz karty ubezpieczeniowe

Polisy ubezpieczeniowe on-line

polisy ubezpieczeniowe

Polisy ubezpieczeniowe on-line obejmują:

Dlla wszystkich w wieku 6-60 lata / Całoroczne ubezpieczenie NNW na całym świecie / Całoroczne ubezpieczenie KL (‘turystyczne’) na całym świecie / Całoroczne ubezpieczenie sportów ekstremalnych / Zniżki w wybranuch punktach / Karta ważna jest 365 dni ubezpieczenia przeznaczone dla osób podróżujących autokarami, promami, samolotami po Europie i basenie Morza Śródziemnego / ubezpieczenia przeznaczone dla osób podróżujących i wypoczywających również aktywnie na terenie obszaru Europy i basenu Morza Śródziemnego / ubezpieczenie podróżne obejmujące koszty leczenia, następstw nieszczęślisych wypadków i ubezpieczenie bagażu / ubezpieczenie podróżne dla turystów uprawiających sporty narciarskie / ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP / ubezpieczenie dla cudzoziemców przebywających na terenie RP / ubezpieczenie podróżne TIP oraz TOP indywidualne, rodzinne i grupowe

Karty ubezpieczeniowe on-line

karty ubezpieczeniowe

Karty ubezpieczeniowe on-line obejmują:

Dla wszystkich w wieku 6-60 lata / Całoroczne ubezpieczenie NNW na całym świecie / Całoroczne ubezpieczenie KL (‘turystyczne’) na całym świecie / Całoroczne ubezpieczenie sportów ekstremalnych / Zniżki w wybranuch punktach / Karta ważna jest 365 dni.

Międzynarodowe legitymacje studenckie uprawniająca do zniżek w Polsce i za granicą, dostępne także z wersją z ubezpieczeniem / legitymacja partnerska przygotowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych / karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym / międzynarodowa legitymacja nauczycielska / międzynarodowa turystyczna karta młodzieżowa z ubezpieczeniem

© Copyright 2013 Ortliebreisen